تبلیغات
مدیریت محله گلها - سلامت
                                                                                

                                                             
                                                                   

خانه سلامت، واحدی است زیر مجموعه سرای محله که به عنوان ستاد هماهنگ کننده و اجرایی محله سالم با استقرار در محله های شهر تهران در نقش تسهیلگر، سطح سلامت ساکنان محله را از طریق مشارکت همگانی و همکاری های بین بخشی ارتقا می بخشد.

اهداف و ضرورت های تشکیل خانه سلامت

·          حفظ و بهبود سطح سلامت محله

·          جلب مشارکت خانواده ها و عموم اقشار اجتماعی در اداره امور محلی در چارچوب اهداف،وظایف و مسئولیت های مدیریت سلامت شهری

·          فراهم نمودن بستر مناسب برای ساکنان محله جهت کسب مهارت های زندگی از طریق تمرین و ممارست در مشارکت های اجتماعی

·          نهادینه نمودن ارتباط مردم و مشارکت جمعی آنان  با متولیان مدیریت شهر به ویژه در امر سلامت

·          ارتقای آگاهی های عمومی مردم در خصوص مسائل سلامت جسمی،روانی،اجتماعی و معنوی

·          رویکردها و جهت گیری های اصلی خانه سلامت

·          ارتقا و توسعه خدمات فراگیر و همه جانبه

·          هم افزایی با بخش های مختلف مدیریت محله و نهادها و سازمان های مرتبط

·          تحقق محله سالم برای شهر سالم

·          همراستایی با اهداف عالیه شهرداری تهران در تبدیل از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی  • ترفند سرگرمی | فروش بک لینک | قالب وبلاگ